Outsourcing Kadr i Płac...

Referencje

Bardzo wysoko oceniam zarówno jakość usług świadczonych przez Mericon, jak i kompetencje, wiedzę, zaangażowanie i doświadczenie pracowników.

ADT Poland Sp. z o.o.

Aktualności

  28.07.16
13 zł dla zleceniobiorcy już od stycznia 2017
13 zł dla zleceniobiorcy już od stycznia 2017 28.07.16

Outsourcing

Stosowanie outsourcingu w dziedzinie kadr i płac pozwala na redukcję kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności.

FAQ

 

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czy jest możliwe naliczanie wynagrodzeń w systemie Klienta?

Odp. Tak. W pilnym przypadku jesteśmy w stanie naliczyć wynagrodzenia na programie Klienta, a równolegle dokonywać migracji danych do naszego systemu.
Oczywiście za naliczenie wynagrodzeń w programie Klienta bierzemy pełną odpowiedzialność.

2. Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Odp. Klient ma możliwość wglądu i wydruku wszelkich danych z systemu kadrowo – płacowego Mericon.
Wymaga to ustalenia z nami czasu kiedy ten dostęp ma być umożliwiany i/lub wykupienia stałego dostępu (24h/dobę, 365 dni/rok) do naszego oprogramowania. Koszt wykupu zależy od cen ustalonych przez dostawcę oprogramowania. 


3. Ile wynosi koszt transferu danych, kto ponosi jego koszt?

Odp.: Transfer danych za każdym razem jest przygotowywany i wyceniany indywidualnie. Czas jego wykonania i koszt uzależniony jest od danych, jakie możemy otrzymać od Państwa i/lub firmy wdrażającej aktualizacje w Państwa systemie.
W Firmach zatrudniających do 50 pracowników możemy podejść do tematu wdrożenia na 2 sposoby:
-> pierwszy: ręczne wprowadzenie danych pracowników oraz historii płacowej. Sposób ten ma tą zaletę, że pracownicy Mericon wprowadzając dane ręcznie do systemu wykonują jednoczesny audyt tych danych i znakomicie poznają specyfikę i układ kadr i płac stosowany u Klienta.
-> drugi: systemowy transfer wszystkich danych za wszystkie lata + testy.

4. Czy możecie Państwo wypłacać fizycznie wynagrodzenie naszym pracownikom i w jaki sposób?

Odp.: Oczywiście, możemy wypłacać wynagrodzenia Państwa pracownikom na następujące sposoby:
-> pierwszy: po naliczeniu listy płac przelewacie Państwo na wydzielone dla Klienta subkonto w naszym banku (BRE Bank) środki na wypłaty, a my dokonamy wypłaty.
-> drugi: po naliczeniu listy płac przygotowujemy paczkę z przelewami zgodną z formatem Państwa banku, importujemy ją do systemu bankowego, podpisujemy ją elektronicznie z naszej strony i osoba upoważniona u Państwa tylko loguje się na konto „płacowe” w Państwa banku i podpisuje paczkę ze strony Pracodawcy.

5. Czy organizujecie Państwo szkolenia BHP i ile by to kosztowało?

Odp.: Organizujemy szkolenia BHP dla naszych Klientów posiłkując się współpracującymi z nami od wielu lat firmami BHP ATP oraz ABC BHP.
Cena podstawowych usług szkoleń kształtują się następująco:
·    Szkolenie wstępne ok. 50 PLN netto/osobę
·    Szkolenie okresowe ok. 60 PLN netto/osobę
Są to jednak ceny poglądowe uzależnione od ilości szkolonych pracowników, częstotliwości szkoleń, rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy.
Jest tu możliwe też ustalenie stałego miesięcznego ryczałtu za obsługę BHP.

6. Jak wyglądałoby przekazywanie dokumentów miedzy naszymi firmami?

Odp.: Proponujemy przyjąć procedurę, która sprawdza się z innymi naszymi Klientami. Prosimy o Państwa opinię:
a)    Proponujemy podpisanie stosownego Załącznika  do umowy łączącej strony, w którym określone są dokładne ustalenia co do sposobu przekazywania dokumentacji kadrowo – płacowej.
b)    Każdorazowe wypełnianie wzoru protokołu przekazywania dokumentów, o którym mowa w w/w załączniku. Obowiązywałoby to oczywiście w 2 strony przy wysyłkowym przekazywaniu dokumentów od Państwa do Państwa.
Proponujemy, aby każdorazowo wysyłając dokumenty do nas wpisywali je Państwo do załączonego protokołu, a wydruk takiego protokołu prosimy załączać do wysyłanych dokumentów. Tak samo pracownicy Mericon wysyłając dokumenty do Państwa będą uzupełniali kolejne pozycje w protokole.
Dzięki takiej procedurze nie będzie nigdy wątpliwości, jakie dokumenty zostały wysłane/otrzymane, co z kolei sprzyja efektywnej współpracy w dobrej atmosferze.
Podczas cotygodniowego osobistego odbioru/dostarczania dokumentacji protokół będzie wypełniał pracownik Mericon.

7. Z jakiego programu Państwo korzystacie?

Odp.: W prowadzeniu usług zewnętrznej administracji płac i kadr wykorzystujemy system Xpertis Kadry i Płace Firmy Macrologic (dawniej: Macrosoft) - system ten dostosowany jest do wymagań praktycznie każdego Klienta, bez względu na liczbę pracowników oraz stopień komplikacji naliczania płac. System ten zapewnia stały dostęp on-line tak, więc upoważnione osoby mogą mieć wgląd do naszego systemu.
Jedną z najlepszych rekomendacji jest praca na Xpertis w Państwowej Inspekcji Pracy

8. Czy istnieje możliwość przygotowywania automatycznego księgowania z systemu kadrowo – płacowego do systemu księgowo - finansowego Klienta ?

Odp.: Tak. Wymaga to tylko ustalenia z naszymi wdrożeniowcami Państwa oczekiwań i podziału na właściwe konta kosztów. Usługa ta jest odrębnie wyceniana, bowiem wymaga zaangażowania partnerów ze strony dostawcy oprogramowania.

 

 

 

Zaufali nam

Zamknij
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności .