Outsourcing Kadr i Płac...

Referencje

Bardzo wysoko oceniam zarówno jakość usług świadczonych przez Mericon, jak i kompetencje, wiedzę, zaangażowanie i doświadczenie pracowników.

ADT Poland Sp. z o.o.

Aktualności

  28.07.16
13 zł dla zleceniobiorcy już od stycznia 2017
13 zł dla zleceniobiorcy już od stycznia 2017 28.07.16

Outsourcing

Stosowanie outsourcingu w dziedzinie kadr i płac pozwala na redukcję kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności.

Kadry i płace, obsługa kadrowo - płacowa

Obsługa kadrowo - płacowa. Wypłacanie wynagrodzenia pracownikom firmy należy do fundamentalnych obowiązków pracodawcy. Jednocześnie zatrudniający jest zobligowany do odpowiedniego naliczania i opłacania podatków oraz składek ZUS. Powierzając nam prowadzenie działu kadr i płac gwarantujemy Klientowi przejęcie takich obowiązków, jak:

 • Sporządzanie list płac wraz z wyliczeniem kwot składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy oraz innych obciążeń pracodawcy
 • Sporządzanie kartotek wynagrodzeń zawierających szczegółowe wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników, wraz z wyszczególnieniem sposobu płatności (przelew/kasa)
 • Wystawianie "pasków" z listy płac dla pracowników wraz z raportem RMUA
 • Przygotowywanie rachunków i/lub list płac dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Ustalanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Przygotowanie elektronicznego eksportu przelewów z wynagrodzeń do systemu bankowego (wymagane pełnomocnictwo i przydzielenie uprawnień do obsługi rachunku, z którego dokonuje się wypłat wynagrodzeń)
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych dotyczących zatrudnienia
 • Sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania z listy płac, w podziale na MPK, wg zakładowego planu kont dostarczonego przez Klienta
 • Sporządzenie na koniec roku podatkowego informacji PIT-11 pozostałych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło i przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych oraz do pracowników (wg ustaleń z Klientem)
 • Sporządzenie na koniec roku podatkowego rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników nie korzystających z ulg i zwolnień, po otrzymaniu oświadczenia od pracownika (PIT- 40)
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników Klienta
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i pobranych zasiłków w związku z zakończeniem zatrudnienia (Rp-7, zaświadczenia do Urzędu Pracy itp.)

 

 

 

Zaufali nam

Zamknij
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności .